Background Image
هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک تهران-مبارک 18 / نمایش‌های رایگان تهران-مبارک 18 / نمایش‌های مناسب عموم

بارگاه سلیم خان

1399
مخاطب: عموم
0:25:00

خلاصه صدای ساز و آواز مرشد و کمانچه نواز فضا را پر می کند و رامشگر بر روی صحنه می آید و می رقصد ... مرشد پس از چالشی که با مبارک در بخش اول نمایش دارد او را مأمور می کند تا بعضی از اهالی خیمه را راهی بارگاه کند ...یاقوت خان طبال برای زدن طبل حاضر باش به بارگاه می آید و با اصرارش بر زدن هر چه بیشتر طبل از مردم خنده می گیرد و بالاخره در نهایت راضی می شود بارگاه را ترک کند ...با رفتن او پهلوان برزو به بارگاه می آید تا چند پرده نمایش بدهد و میل بازی کند و بچرخد ...این میان مبارک بدش نمی‌آید با کشتی گرفتن با پهلوان برزو خودی نشان بدهد ...کشتی می گیرند و پهلوان برزو مبارک را شکست می‌دهد ...مبارک با بدنی دردمند صحنه را ترک می کند تا دیگر با پهلوانی همچون برزو کشتی نگیرد . باز هم صدای ساز و آواز مرشد و کمانچه نواز فضا را پر می کند و رامشگری دیگر بر صحنه می رقصد . شهر: تهران بخش: سنتی

فرصت تماشای این نمایش به پایان رسیده است
بارگاه سلیم خان
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر

تصویر

تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک

هم آوایی

هم آوایی

حمام

حمام

چطوری برگردم خونه

چطوری برگردم خونه

سعدی کلمب و فتح بهشت

سعدی کلمب و فتح بهشت

داش آکل

داش آکل

اعماق

اعماق

یک روز و دو فصل و هدیه کوچولو

یک روز و دو فصل و …

زال سپید موی

زال سپید موی

دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده

دستمال من زیر درخت آلبالو گم …

نمایش جنگ و صلح

نمایش جنگ و صلح

دریا زمین ماهی هاست

دریا زمین ماهی هاست

گور خر سیاه

گور خر سیاه

رنگ حسرت

رنگ حسرت

کنسرت عروسکی یادهای جاویدان

کنسرت عروسکی یادهای جاویدان

آنا دختری که با چشمان باز می خوابد

آنا دختری که با چشمان باز …

افسانه ماه و آفتاب

افسانه ماه و آفتاب

خانه برناردا آلبا

خانه برناردا آلبا

دنیای خیال انگیز من

دنیای خیال انگیز من

خاک

خاک

فاصله ای به وسعت

فاصله ای به وسعت

موارد مشابه تهران-مبارک 18 / نمایش‌های رایگان

هم آوایی

هم آوایی

اعماق

اعماق

دریا زمین ماهی هاست

دریا زمین ماهی هاست

کنسرت عروسکی یادهای جاویدان

کنسرت عروسکی یادهای جاویدان

خاک

خاک

فاصله ای به وسعت

فاصله ای به وسعت

لیدی مکبث 2020

لیدی مکبث 2020

شکارچی

شکارچی

مبارک و کتاب جادو

مبارک و کتاب جادو

آدم‌های با فرهنگ

آدم‌های با فرهنگ

حماسه دریا

حماسه دریا

در خمره بمانیم

در خمره بمانیم

دروغ وروره جادو

دروغ وروره جادو

فرود سیاوش

فرود سیاوش

خواهران پیرس

خواهران پیرس

زندگی زباله ای

زندگی زباله ای

جشن آخرین روز پاییز

جشن آخرین روز پاییز

دست نشان ده

دست نشان ده

نی مه

نی مه

غولسایز

غولسایز

موارد مشابه تهران-مبارک 18 / نمایش‌های مناسب عموم

هم آوایی

هم آوایی

دریا زمین ماهی هاست

دریا زمین ماهی هاست

شکارچی

شکارچی

مبارک و کتاب جادو

مبارک و کتاب جادو

آدم‌های با فرهنگ

آدم‌های با فرهنگ

در خمره بمانیم

در خمره بمانیم

دروغ وروره جادو

دروغ وروره جادو

فرود سیاوش

فرود سیاوش

زندگی زباله ای

زندگی زباله ای

جشن آخرین روز پاییز

جشن آخرین روز پاییز

دست نشان ده

دست نشان ده

نی مه

نی مه

غولسایز

غولسایز

سلامان و مبارک

سلامان و مبارک

تنها یک زمین داریم

تنها یک زمین داریم

آلوده نکنیم

آلوده نکنیم

دوردونه خیمه

دوردونه خیمه

دنیای لالایی ها

دنیای لالایی ها