Background Image

سینا ییلاق‌بیگی

طراح صحنه

.

تئاترهای این هنرمند

برونسی

برونسی

1:10:00

75%
مقاومت
هماتوم اپیدورال جن‌زده

هماتوم اپیدورال جن‌زده

0:55:00

100%
اجتماعی
ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

ناگهان همه برمی‌خیزند به آوازی دیگر

1:03:00

100%
اجتماعی
شناخت فضا در طراحی صحنه نمایش عروسکی

شناخت فضا در طراحی صحنه نمایش …

1:37:51

کارگاه آموزشی (رایگان)